[19 ก.ค. 2567] กำหนดหน้าที่และอำนาจของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ 
     โดย : อำนวยการ
 [11 ก.ค. 2567] รายชื่อผู้ได้รับคัตเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     โดย : อำนวยการ
 [11 ก.ค. 2567] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือ 
     โดย : อำนวยการ
 [26 พ.ค. 2567] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     โดย : อำนวยการ
 [25 พ.ค. 2567] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     โดย : อำนวยการ
 [09 พ.ค. 2567] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
     โดย : อำนวยการ
 [22 เม.ย. 2567] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     โดย : อำนวยการ
 [19 มี.ค. 2567] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 
     โดย : อำนวยการ
 [30 ส.ค. 2566] ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ 
     โดย : อำนวยการ
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  รายงานผลการนิเทศการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
  โดย : ส่วนจัดและส่งเสริมการเรียนรู้
  [11 ก.ค. 2567] | อ่าน : 64

  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  โดย : สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [15 พ.ย. 2566] | อ่าน : 937

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Co-Learnign Space ปีงบประมาณ 2566
  โดย : สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [02 ต.ค. 2566] | อ่าน : 1123

  เอกสารประกอบการอบรม Google App sheet และ Google Looker Studio
  โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
  [24 ก.พ. 2566] | อ่าน : 1014

  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [09 ก.ย. 2564] | อ่าน : 2911

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   รูปแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กศน.สำหรับครูอาสาสมัครในสถานศึกษาปอเนาะพื้นที่ชายแดนใต้ 
       โดย : อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้
       วันที่ 16 มิ.ย. 2566 | อ่าน : 1111

   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดการเรียนการสอน  
       โดย : อภิมุข ศรีสมัย ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้
       วันที่ 16 มิ.ย. 2566 | อ่าน : 978

   การศึกษาแนวทางการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วม(Co-Learning Space)ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
       โดย : น.ส.ประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ
       วันที่ 16 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 1429

   การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       โดย : น.ส.ธัญญลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
       วันที่ 04 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 1301

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 3164
  คะแนนโหวต 5.0
  ประโยชน์ของโกโก้
  ประโยชน์ของโกโก้
  โดย : นางสาวศราวัณ ชุมไธสง สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2175
  คะแนนโหวต 5.0
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1293
  คะแนนโหวต 5.0
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  โดย : นายจีระศักดิ์ ผาเชาาว์ สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1849
  คะแนนโหวต 0
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดย : น.ส.ปภาวดี สุทธิประภา สำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1716
  คะแนนโหวต 0
  มารยาทในการใช้ Internet
  มารยาทในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2289
  คะแนนโหวต 3.4
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  โดย : น.ส.อุมาพร ไขขุดทด ศว.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1547
  คะแนนโหวต 0
  ชนิดของก้อนเมฆ
  ชนิดของก้อนเมฆ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2935
  คะแนนโหวต 4.6
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  โดย : นางพัชชณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2237
  คะแนนโหวต 4.3
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1897
  คะแนนโหวต 5.0
  ลองโควิด Long Covid
  ลองโควิด Long Covid
  โดย : นายเอกวุฒิ โพธิคลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1323
  คะแนนโหวต 0
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  โดย : นายธเนศ ศิริเรือง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 1949
  คะแนนโหวต 3.2

     ดูทั้งหมด

   คลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้

  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  โดย : นายศุภวิชญ์ จิตธรรมมา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1287
  208 ชอบ
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1373
  3 ชอบ
  มารยาทการในการใช้ Internet
  มารยาทการในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1459
  2 ชอบ
  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1193
  2 ชอบ
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1209
  2 ชอบ
  วัฎจักรของน้ำ
  วัฎจักรของน้ำ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 1292
  2 ชอบ

     ดูทั้งหมด

    

  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 1


  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 2


  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 3

  การนำเสนอด้วย  Looker studio
  ตอนที่ 1


  การนำเสนอด้วย Looker studio
  ตอนที่ 2


   
  ตอนที่ 2