[31 ส.ค. 2565] ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565 
     โดย : อำนวยการ
 [22 ส.ค. 2565] ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565 (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565 
     โดย : อำนวยการ
 [04 ก.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 
     โดย : อำนวยการ
 [25 พ.ค. 2565] ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     โดย : อำนวยการ
 [03 พ.ค. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม) 
     โดย : อำนวยการ
 [27 เม.ย. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 
     โดย : อำนวยการ
 [18 ม.ค. 2565] แก้ไขเกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน 
     โดย : อำนวยการ
 [11 ม.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     โดย : อำนวยการ
 [07 ก.ย. 2564] ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 
     โดย : อำนวยการ
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [09 ก.ย. 2564] | อ่าน : 1395

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 2737

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [26 มิ.ย. 2562] | อ่าน : 2614

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
  โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [25 พ.ค. 2562] | อ่าน : 3605

  ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
  โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  [05 มี.ค. 2562] | อ่าน : 3155

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   การศึกษาแนวทางการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วม(Co-Learning Space)ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
       โดย : น.ส.ประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ
       วันที่ 16 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 72

   การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       โดย : น.ส.ธัญญลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
       วันที่ 04 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 84

   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลั 
       โดย : นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง ลพบุรี
       วันที่ 16 ก.ย. 2565 | อ่าน : 167

   บทความ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล 8ก.ย.65 
       โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
       วันที่ 16 ส.ค. 2565 | อ่าน : 250

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 165
  คะแนนโหวต 0
  ประโยชน์ของโกโก้
  ประโยชน์ของโกโก้
  โดย : นางสาวศราวัณ ชุมไธสง สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 183
  คะแนนโหวต 0
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 125
  คะแนนโหวต 0
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  โดย : นายจีระศักดิ์ ผาเชาาว์ สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 136
  คะแนนโหวต 0
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดย : น.ส.ปภาวดี สุทธิประภา สำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 167
  คะแนนโหวต 0
  มารยาทในการใช้ Internet
  มารยาทในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 144
  คะแนนโหวต 0
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  โดย : น.ส.อุมาพร ไขขุดทด ศว.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 129
  คะแนนโหวต 0
  ชนิดของก้อนเมฆ
  ชนิดของก้อนเมฆ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 136
  คะแนนโหวต 0
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  โดย : นางพัชชณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 180
  คะแนนโหวต 0
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 139
  คะแนนโหวต 0
  ลองโควิด Long Covid
  ลองโควิด Long Covid
  โดย : นายเอกวุฒิ โพธิคลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 169
  คะแนนโหวต 0
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  โดย : นายธเนศ ศิริเรือง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 131
  คะแนนโหวต 0

     ดูทั้งหมด

   คลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้

  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  โดย : นายศุภวิชญ์ จิตธรรมมา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 116
  0 ชอบ
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 120
  0 ชอบ
  มารยาทการในการใช้ Internet
  มารยาทการในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 189
  0 ชอบ
  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 108
  0 ชอบ
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 118
  0 ชอบ
  วัฎจักรของน้ำ
  วัฎจักรของน้ำ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 112
  0 ชอบ

     ดูทั้งหมด