[08 มี.ค. 2566] สูจิบัตรการแข่งข้นกีฬา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 
     โดย : อำนวยการ
 [08 มี.ค. 2566] ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค. 66 
     โดย : อำนวยการ
 [07 ก.พ. 2566] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     โดย : อำนวยการ
 [07 ก.พ. 2566]  สูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6 
     โดย : อำนวยการ
 [31 ส.ค. 2565] ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565 
     โดย : อำนวยการ
 [22 ส.ค. 2565] ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565 (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565 
     โดย : อำนวยการ
 [04 ก.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 
     โดย : อำนวยการ
 [25 พ.ค. 2565] ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     โดย : อำนวยการ
 [03 พ.ค. 2565] ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม) 
     โดย : อำนวยการ
 • ดูทั้งหมด
 •  คลังดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [09 ก.ย. 2564] | อ่าน : 1687

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [27 ก.ค. 2562] | อ่าน : 3029

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
  [26 มิ.ย. 2562] | อ่าน : 2905

  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
  โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [25 พ.ค. 2562] | อ่าน : 3900

  ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
  โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  [05 มี.ค. 2562] | อ่าน : 3447

     ดูทั้งหมด

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

   การศึกษาแนวทางการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วม(Co-Learning Space)ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
       โดย : น.ส.ประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ
       วันที่ 16 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 275

   การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       โดย : น.ส.ธัญญลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
       วันที่ 04 ธ.ค. 2565 | อ่าน : 265

   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลั 
       โดย : นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง ลพบุรี
       วันที่ 16 ก.ย. 2565 | อ่าน : 319

   บทความ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล 8ก.ย.65 
       โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
       วันที่ 16 ส.ค. 2565 | อ่าน : 417

     >> ดูทั้งหมด

   Info Graphic เพื่อการเรียนรู้

  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 2118
  คะแนนโหวต 0
  ประโยชน์ของโกโก้
  ประโยชน์ของโกโก้
  โดย : นางสาวศราวัณ ชุมไธสง สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 539
  คะแนนโหวต 5.0
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 337
  คะแนนโหวต 0
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
  โดย : นายจีระศักดิ์ ผาเชาาว์ สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 392
  คะแนนโหวต 0
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โดย : น.ส.ปภาวดี สุทธิประภา สำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 415
  คะแนนโหวต 0
  มารยาทในการใช้ Internet
  มารยาทในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 491
  คะแนนโหวต 2.4
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  การอบสมุนไพรดีอย่างไร
  โดย : น.ส.อุมาพร ไขขุดทด ศว.นครราชสีมา
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 349
  คะแนนโหวต 0
  ชนิดของก้อนเมฆ
  ชนิดของก้อนเมฆ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 555
  คะแนนโหวต 4.0
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
  โดย : นางพัชชณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 494
  คะแนนโหวต 4.0
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [30 ก.ย. 2565] | อ่าน : 397
  คะแนนโหวต 0
  ลองโควิด Long Covid
  ลองโควิด Long Covid
  โดย : นายเอกวุฒิ โพธิคลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 373
  คะแนนโหวต 0
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  โดย : นายธเนศ ศิริเรือง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
  [22 ก.ย. 2565] | อ่าน : 404
  คะแนนโหวต 0

     ดูทั้งหมด

   คลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้

  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
  โดย : นายศุภวิชญ์ จิตธรรมมา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 333
  202 ชอบ
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 314
  3 ชอบ
  มารยาทการในการใช้ Internet
  มารยาทการในการใช้ Internet
  โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 374
  2 ชอบ
  โรคฝีดาษลิง
  โรคฝีดาษลิง
  โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 287
  2 ชอบ
  การปลูกกัญชา กัญชง
  การปลูกกัญชา กัญชง
  โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 305
  2 ชอบ
  วัฎจักรของน้ำ
  วัฎจักรของน้ำ
  โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
  [25 ต.ค. 2565] | การดู : 312
  2 ชอบ

     ดูทั้งหมด

    

  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 1


  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 2


  การสร้าง google app sheet
  ตอนที่ 3

  การนำเสนอด้วย  Looker studio
  ตอนที่ 1


  การนำเสนอด้วย Looker studio
  ตอนที่ 2


   
  ตอนที่ 2