คลิปวีดิทัศน์

 19 พ.ย. 2561 15:42:54      1186    |     Share   

วีดิทัศน์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

<

วีดิทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดิทัศน์ : ความเป็นมาสถาบัน กศน.ภาค
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดิทัศน์ : ศ.อ.ศ.อ. 2497
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดิทัศน์ : ส้มปลาอีตู๋
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี


วีดิทัศน์ : กศน.ก้าวไกลใส่ใจคนพิการ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดิทัศน์ : เกษตรกรไทยแลนด์ 4.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี


วีดิทัศน์ : สูงวัยอย่างมีคุณค่า
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี


วีดิทัศน์ : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

วีดิทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร การเพาะเห็ด


วีดิทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ


วีดิทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ


วีดิทัศน์ : ศูนย์กลางหลักมูลสารศึกษา แห่งที่ 3 ของโลก

 

วีดิทัศน์ : อบรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบสารสนเทศ
การสร้าง Google app sheet ตอนที่ 1


วีดิทัศน์ : อบรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบสารสนเทศ
การสร้าง Google app sheet ตอนที่ 2


วีดิทัศน์ : อบรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบสารสนเทศ
การสร้าง Google app sheet ตอนที่ 3 (ตอบคำถาม/ปรับโครงสร้าง)