คลิปวีดีทัศน์

 19 พ.ย. 2561 15:42:54      948    |     Share   

วีดีทัศน์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

<

วีดีทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดีทัศน์ : ความเป็นมาสถาบัน กศน.ภาค
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดีทัศน์ : ศ.อ.ศ.อ. 2497
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดีทัศน์ : ส้มปลาอีตู๋
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี


วีดีทัศน์ : กศน.ก้าวไกลใส่ใจคนพิการ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดีทัศน์ : เกษตรกรไทยแลนด์ 4.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี


วีดีทัศน์ : สูงวัยอย่างมีคุณค่า
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี


วีดีทัศน์ : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

วีดีทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร การเพาะเห็ด


วีดีทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ


วีดีทัศน์ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ


วีดีทัศน์ : ศูนย์กลางหลักมูลสารศึกษา แห่งที่ 3 ของโลก