สื่อการศึกษาตามอัธยาศัย (ส่วนเทคโนโลยีการศึกษา)

 19 พ.ย. 2561 16:11:55      726    |     Share   

คลังสื่อการศึกษาตามอัธยาศัย


วีดีทัศน์ : การทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ
ศฝช.มุกดาหาร


วีดีทัศน์ : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบวงจร
กศน.อำเภอเมืิอง จังหวัดขอนแก่น


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาอังกฤษ)


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเวียดนาม) EP.1


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเวียดนาม) EP.2


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเวียดนาม) EP.3


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเวียดนาม) EP.4


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเวียดนาม) EP.5


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเวียดนาม) EP.6


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเขมร)