Info Graphic


โรคฝีดาษลิง
โรคฝีดาษลิง
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 3048]
โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ประโยชน์ของโกโก้
ประโยชน์ของโกโก้
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 2006]
โดย : นางสาวศราวัณ ชุมไธสง สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
การปลูกกัญชา กัญชง
การปลูกกัญชา กัญชง
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 1192]
โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 1644]
โดย : นายจีระศักดิ์ ผาเชาาว์ สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 1565]
โดย : น.ส.ปภาวดี สุทธิประภา สำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
มารยาทในการใช้ Internet
มารยาทในการใช้ Internet
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 2079]
โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.1 จากจำนวน 7 โหวต
การอบสมุนไพรดีอย่างไร
การอบสมุนไพรดีอย่างไร
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 1394]
โดย : น.ส.อุมาพร ไขขุดทด ศว.นครราชสีมา
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ชนิดของก้อนเมฆ
ชนิดของก้อนเมฆ
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 2648]
โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.6 จากจำนวน 5 โหวต
เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
เทคนิคการอ่านหนังสือก่อนสอบ
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 2099]
โดย : นางพัชชณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.3 จากจำนวน 10 โหวต
แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
แอนโทไชยานิน สารต้านอนุมูลอิสระใกล้ตัว
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2565  [อ่าน : 1735]
โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
ลองโควิด Long Covid
ลองโควิด Long Covid
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 1220]
โดย : นายเอกวุฒิ โพธิคลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 1706]
โดย : นายธเนศ ศิริเรือง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.8 จากจำนวน 4 โหวต
ลักษณะเด่นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
ลักษณะเด่นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 632]
โดย : นายธนาวุฒิ ชินทะวัน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 541]
โดย : นางนันท์นิชา เงาศรี สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การปลูกผักฤดูต่างๆ
การปลูกผักฤดูต่างๆ
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 542]
โดย : นางสาวรวีวรรณ สุพร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การทำผีเสื้อจากเศษผ้า
การทำผีเสื้อจากเศษผ้า
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 554]
โดย : นางอรรชนา ชินทะวัน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธาน
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ศาสนาสากล
ศาสนาสากล
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 534]
โดย : นางสาวอารยา วิชาสวัสดิ์ สำนักงาน กศน.จ.หนองบัวลำภู
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 553]
โดย : นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
5 วิธีดูแลรักษา ต้นไม้ในบ้าน
5 วิธีดูแลรักษา ต้นไม้ในบ้าน
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 518]
โดย : นายกฤตลักษณ์ ชาวัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
วิธีการดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดี
วิธีการดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดี
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 547]
โดย : นายอนุรักษ์ คำมุงคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 547]
โดย : นายศุภวิชญ์ จิตธรรมมา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
เทคนิคและวิธีการปลูกต้นไม้
เทคนิคและวิธีการปลูกต้นไม้
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565  [อ่าน : 533]
โดย : นายกิตติศักดิ์ คงยก สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสังเคราะห์ด้วยแสง
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 524]
โดย : นายสุนทร จันทร์เปล่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
รู้ทันข่าวและ Fake News
รู้ทันข่าวและ Fake News
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 15248]
โดย : นายลัทธพล คึมยะราช สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.4 จากจำนวน 5 โหวต
กิจกรรมเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 553]
โดย : นางสาวสมิตานัน จันทร์สระน้อย ศว.นครราชสีมา
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ผ้าครามจังหวัดสกลนคร
ผ้าครามจังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 595]
โดย : นายศิริวัฒน์ เทศประสิทธิ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลน
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
8 ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน Covid-19
8 ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน Covid-19
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 557]
โดย : นางสาวนัทรี หาราช สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การทำลูกประคบอย่างง่าย
การทำลูกประคบอย่างง่าย
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 689]
โดย : นายอนุชา คัทธจันทร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 930]
โดย : นายสุทธินันท์ บัวทอง สนง. กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.0 จากจำนวน 2 โหวต
หม่ำชัยภูมิ
หม่ำชัยภูมิ
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 586]
โดย : ว่าที่ร.ต.อัครพล สุพรรณ์ สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 602]
โดย : นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
อนุสาวรีย์พระฤทธิฤาชัย
อนุสาวรีย์พระฤทธิฤาชัย
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 929]
โดย : นายปิยะนัฐ เรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.2 จากจำนวน 6 โหวต
ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียว
ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียว
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 558]
โดย : นางพัชชาณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การออกแบบอินโฟกราฟิกเบื้องต้น
การออกแบบอินโฟกราฟิกเบื้องต้น
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 537]
โดย : นายวัชระ บัวเข็ม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุม
ตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุม
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 512]
โดย : นายวิเชียร คำเบ้าเมือง สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การทำปุ๋ยหมักใบไม้
การทำปุ๋ยหมักใบไม้
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 539]
โดย : นางสาวสุภาพร บุญมา ศฝช.สุรินทร์
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การเป็นพลเมืองคุณภาพ
การเป็นพลเมืองคุณภาพ
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 531]
โดย : นายธีร์ธวัช สุตเดช สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ประโยชน์ของแหนแดง
ประโยชน์ของแหนแดง
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 536]
โดย : นายวรวุฒิ ไชยพรมมา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 514]
โดย : ศว.ร้อยเอ็ด
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.0 จากจำนวน 1 โหวต
รู้จักกัญไว้ กัญชาไม่ใช่กัญชง
รู้จักกัญไว้ กัญชาไม่ใช่กัญชง
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1150]
โดย : นายเทวินทร์ จันทรักษ์ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.8 จากจำนวน 5 โหวต
แหล่งเรียนรู้วัดพระขาว อำเภอเขมราฐ
แหล่งเรียนรู้วัดพระขาว อำเภอเขมราฐ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1192]
โดย : นายธวัชชัย การเกษ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.7 จากจำนวน 3 โหวต
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 3468]
โดย : นางสาวพัทรศยา วรรณวัตร กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.4 จากจำนวน 10 โหวต
ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1189]
โดย : นางสาวสลิลทิพย์ ชีพสัตยากร กศน.อำเภอตระการพืชผล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 22 โหวต
อะโวคาโด ผลไม้สุดฮิตของเทรนด์คนรักสุขภาพ
อะโวคาโด ผลไม้สุดฮิตของเทรนด์คนรักสุขภาพ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1240]
โดย : น.ส.หนูปรางค์ จันทะไข่สร กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
7 วิธีล้างมือให้สะอาด
7 วิธีล้างมือให้สะอาด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1576]
โดย : จารุกิตติ์ กิ่มเกลี้ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
สายไหมมัดซิ่น
สายไหมมัดซิ่น
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1071]
โดย : น.ส.สุภัค โยธี กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุภูเขาเงิน
แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุภูเขาเงิน
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1472]
โดย : นายทวี ชาหลักคำ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.0 จากจำนวน 1 โหวต
Cryptocurrency คืออะไร
Cryptocurrency คืออะไร
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1226]
โดย : นายวิทวัส ทานาฤทัย กศน.อำเภอโพธิ์ไทร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 1.5 จากจำนวน 2 โหวต
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1229]
โดย : นายรุ่งเจิญ ช่วงชัย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
หม่ำ บ้านด่านฮัง ของดีขึ้นชื่อกว่า 80 ปี
หม่ำ บ้านด่านฮัง ของดีขึ้นชื่อกว่า 80 ปี
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1012]
โดย : นายจักรพันธ์ุ พันธุ์วิไล กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.0 จากจำนวน 1 โหวต
ของกินเมืองเขม
ของกินเมืองเขม
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1075]
โดย : นางนงนภัส บัวพันธ์ กศน.อำภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
5 ขั้นตอน ครบจบ กศน.
5 ขั้นตอน ครบจบ กศน.
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 758]
โดย : นัฐกูล วงศ์พุทธะ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
COVID-19
COVID-19
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 714]
โดย : อภิวันท์ จันทรักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
5 สายพันธุ์แมวที่คนไทยนิยมเลี้ยง
5 สายพันธุ์แมวที่คนไทยนิยมเลี้ยง
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 723]
โดย : รวีวรรณ สุพร กศน.อำเภอดอนมดแดง
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สรรพคุณกระชายขาว
สรรพคุณกระชายขาว
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 753]
โดย : น.ส.ภัคสรณ์สิริ ศิลวันต์ กศน.อำเภอตระการพืชผล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
9 ประโยชน์ของการดื่มกาแฟสด
9 ประโยชน์ของการดื่มกาแฟสด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 761]
โดย : นายจุมพล ขันภัตน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 19 โหวต
8 ประเภทคราฟต์เบียร์ที่ติดท๊อปฮิตในไทย
8 ประเภทคราฟต์เบียร์ที่ติดท๊อปฮิตในไทย
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 732]
โดย : กิตติชัย บุรัสการ กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สรรพคุณมะกรูดกับคุณประโยชน์ทางยา
สรรพคุณมะกรูดกับคุณประโยชน์ทางยา
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 748]
โดย : อนงค์ สิงห์ทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
แยมมะม่วงหาว มะนาวโห่
แยมมะม่วงหาว มะนาวโห่
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 756]
โดย : ลภัสรดา พันธ์ป้อม สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ข้อควรรู้ โรคลัมปี สกิน
ข้อควรรู้ โรคลัมปี สกิน
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 744]
โดย : น.ส.ศรุตา ดวงรัตน์ กศน.อำเภอเขื่องใน
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
เรื่องกล้วย กล้วย
เรื่องกล้วย กล้วย
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 729]
โดย : น.ส.สินีประภา ศรีมันตะ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สมุนไพรต้านโควิด
สมุนไพรต้านโควิด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 726]
โดย : น.ส.ไกรวิณี ประเกาพันธ์ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอนาตาล
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอนาตาล
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 749]
โดย : น.ส.พวงผกา เฝือฝั้น กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
เรื่องแมวๆ
เรื่องแมวๆ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 756]
โดย : ว่าที่ ร.ต.นิรุทธิ์ เชื้อสกล กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
อาหารต้องห้ามสำหรับสุนัข
อาหารต้องห้ามสำหรับสุนัข
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 738]
โดย : นางปฏิมา ช่องคูณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 734]
โดย : น.ส.ศรัญญา คำกุณา กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
เคล็ดไม่ลับสำหรับความผอม
เคล็ดไม่ลับสำหรับความผอม
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 745]
โดย : น.ส.เกษร ตามพงษ์ กศน.อำภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 907]
โดย : น.ส.ธัญกร ยอดทอง กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.0 จากจำนวน 1 โหวต
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 744]
โดย : น.ส.จีรชยา ไหว้พรม กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การปลูกฝรั่งกิมจู
การปลูกฝรั่งกิมจู
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 741]
โดย : น.ส.ภิญญาพัชญ์ เสียงเสนาะ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ออกกำลังกายเพื่ออะไร
ออกกำลังกายเพื่ออะไร
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 731]
โดย : น.ส.ศิริภัทรา ชมชิต กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การทำหมูแดดเดียว
การทำหมูแดดเดียว
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 736]
โดย : น.ส.อุไรลักษณ์ เหลากรม กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การทำน้ำยาขนมจีนสมุนไพรต้านภัยโควิด-19
การทำน้ำยาขนมจีนสมุนไพรต้านภัยโควิด-19
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 748]
โดย : วราภรณ์ แก้วใส กศน.อำเภอตระการพืชผล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
วัดพิชโสภารามแก้งเหนือ
วัดพิชโสภารามแก้งเหนือ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 757]
โดย : นายกฤษฏีธัช นาชัยดี กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ผัดมักกะโรนี
ผัดมักกะโรนี
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 789]
โดย : น.ส.กัญญาพัชร แสนทรัพย์ กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 727]
โดย : นางอนุชราภรณ์ สาระคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลสารภี
แหล่งท่องเที่ยวตำบลสารภี
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 751]
โดย : พิสมัย หิรัญอร กศน.อำเภอโพธิ์ไทร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ไก่ชนพม่า
ไก่ชนพม่า
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 739]
โดย : นายทวีศักดิ์ ภาระเวช กศน.อำเภอโพธิ์ไทร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ แก่งช้างหมอบ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ แก่งช้างหมอบ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 746]
โดย : นางสาวบังอร รอบรู้ กศน.อำเภอ เขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
รอบรู้เรื่อง กัญชา
รอบรู้เรื่อง กัญชา
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1403]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
6 สมุนไพรต้านโควิด-19
6 สมุนไพรต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1666]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
สถานที่ท่องเที่ยวไทย
สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 2271]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.5 จากจำนวน 2 โหวต
สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1100]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.8 จากจำนวน 6 โหวต
3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1069]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
โรคลัมปิสกิน
โรคลัมปิสกิน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 885]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1012]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 2565]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
นักฟุตบอลระดับโลก
นักฟุตบอลระดับโลก
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 951]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 740]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1823]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.0 จากจำนวน 2 โหวต
ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 764]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
โรคติดเกม
โรคติดเกม
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 722]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ไวรัสโคโรนา คืออะไร
ไวรัสโคโรนา คืออะไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 815]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 746]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1066]
โดย : กศน.จ.ชัยภูมิ, นครราชสีมา,สุรินทร์,อุดรธานี,บึงกาฬ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในชุมชน
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในชุมชน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1451]
โดย : สำนักงาน กศน.จ.ศรีสะเกษ, ศว.อุบล,ศว.นครราชสีมา
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1136]
โดย : สถาบันสิรินธรฯ, กศน.จ.หนองคาย, เลย, ศฝช.สุรินทร์
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
การพัฒนาสุขภาวะของเด็ก
การพัฒนาสุขภาวะของเด็ก
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1670]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น ยโสธร สกลนคร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.8 จากจำนวน 4 โหวต
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1072]
โดย : สนง.กศน.จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
การสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์
การสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 1220]
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ อำนาจเจริจ มุกดาหาร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
  แสดงหน้า 1