แหล่งเรียนรู้ออนไลน์


รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 759]
โดย : สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Co-Learnign Space ปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ : 02 ตุลาคม 2566  [อ่าน : 968]
โดย : สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอกสารประกอบการอบรม Google App sheet และ Google Looker Studio
เมื่อวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 880]
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
เมื่อวันที่ : 09 กันยายน 2564  [อ่าน : 2781]
โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 4170]
โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 4222]
โดย : นางสาวอภิญญา พลอาสา
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 4573]
โดย : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบออนแลนด์สู่ออนไลน์
เมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2562  [อ่าน : 3999]
โดย : ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
  แสดงหน้า 1