ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

 10 พ.ย. 2561 17:57:25      479    |     Share   

 

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นางลัดดา คัมภีระ นางสาวสกุลตรา ขอสุขและนางสาวจินตหรา สุพะนานัย งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตร ๕๑) ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ สำนักงาน กศน. โดยได้รับเกียรติจาก นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมกับสถาบัน กศน.ภาคทั้ง ๕ ภาค และกลุ่มงานพัฒนาระบบการทดสอบ สำนักงาน กศน. จำนวน ๒๐ คน

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมที่นี่ >>