ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ

 19 พ.ย. 2561 16:05:33      521    |     Share   

 

 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์
และนางสาวศรัญญา โนนดู่เขตโขง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ บรรณาธิการและจัดชุดแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมที่นี่ >>