ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี 18 มีนาคม

 18 มี.ค. 2567 18:17:19      192    |     Share   

 

 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี 18 มีนาคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูและบุคลากร ทั้ง 25 อำเภอ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี