ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

 09 เม.ย. 2567 17:59:38      173    |     Share   

 

 วันที่ 9 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมิน ในการประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ โดยมี นางปราณี ผลาพรม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ