รายงานการวิจัย "การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558"

 27 พ.ย. 2561 10:30:18      947    |     Share   

 โดย : ฉันทลักษณ์ ศรีผา

 รายงานการวิจัย "การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558"

หน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ