แจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนา การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2561 12:03:00     เปิดอ่าน 1162


 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนา "การพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 เป็น 3 - 4 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น