ขอเชิญ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัด ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน

 เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2562 09:56:02     เปิดอ่าน 2046


 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ Download