ขอเชิญบุคลากร ครู กศน.และ บุคลากร กศน. เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ

 เมื่อ : 07 มีนาคม 2562 10:31:17     เปิดอ่าน 2296


ขอเชิญบุคลากร ครู กศน.และ บุคลากร กศน. เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ

                 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะดำเนินการจัดการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ครู กศน.และบุคลากร กศน. ที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  1 เมษายน - 24 มิถุนายน 2562 และสัมมนาเสริมประสบการณ์ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 


เอกสารประกอบการฝึกอบรม