ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565 (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565

 เมื่อ : 22 สิงหาคม 2565 16:33:10     เปิดอ่าน 975


ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565
(Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565 

ตามที่ สำนักงาน กศน. มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

Downlad File