สูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6

 เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2566 10:34:59     เปิดอ่าน 813


 สูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6

        ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ให้มีการจัดการแข่งขัน “กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงได้จัดทำสูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6    ดังรายละเอียดแนบนี้