คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2566 10:54:02     เปิดอ่าน 942


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับภาค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดในเอกสารแนบนี้   คำสั่ง