สูจิบัตรการแข่งข้นกีฬา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566

 เมื่อ : 08 มีนาคม 2566 15:19:50     เปิดอ่าน 892


สูจิบัตรการแข่งข้นกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566

 การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์2566 ได้กําหนดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสํานักงาน กศน. หน่วยงานสถานศึกษาในภาคตะวันออก และสํานักงาน กศน.จังหวัด  สระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สามารถดาว์โหลดสูจิบัตรได้ ที่นี่