ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อ : 12 มิถุนายน 2566 09:35:06     เปิดอ่าน 332


 ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลตชต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัดนี้ การดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมิน ดังนี้