ประกาศผลการประกวดคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (http://lrls.nfe.go.th) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566 10:36:21     เปิดอ่าน 262


 ตามที่  กรมส่งเสริมการเรียนรู้  โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีห้องสมุดประชาชนที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้