ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566

 เมื่อ : 16 สิงหาคม 2566 10:00:23     เปิดอ่าน 816


 

ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.go.th) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖