รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 เมื่อ : 04 กรกฎาคม 2566 14:45:31     เปิดอ่าน 1208


รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สํานักงาน สกร. จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ดาว์โหลดที่นี่