ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานปี2566
เมื่อวันที่ : 07 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 920]
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 690]
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
ผลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” (ประเภทคลิปวีดิทัศน์ยอดเยี่ยม) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 477]
ผลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” (ประเภทคลิปวีดิทัศน์ยอดเยี่ยม) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 18 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 440]
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
ประกาศผลการประกวดคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (http://lrls.nfe.go.th) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 396]
ารประกวดคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 1369]
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สํานักงาน สกร. จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 464]
ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลตชต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สูจิบัตรการแข่งข้นกีฬา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566
เมื่อวันที่ : 08 มีนาคม 2566  [อ่าน : 1033]
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์2566 ได้กําหนดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสํานักงาน กศน. หน่วยงานสถานศึกษาในภาคตะวันออก และสํานักงาน กศน.จังหวัด สระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ : 08 มีนาคม 2566  [อ่าน : 947]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 899]
สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับภาค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5]