ข่าวประชาสัมพันธ์


พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 18 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 252]
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
ประกาศผลการประกวดคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (http://lrls.nfe.go.th) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 241]
ารประกวดคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 1143]
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สํานักงาน สกร. จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 305]
ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลตชต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สูจิบัตรการแข่งข้นกีฬา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566
เมื่อวันที่ : 08 มีนาคม 2566  [อ่าน : 839]
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์2566 ได้กําหนดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสํานักงาน กศน. หน่วยงานสถานศึกษาในภาคตะวันออก และสํานักงาน กศน.จังหวัด สระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ : 08 มีนาคม 2566  [อ่าน : 785]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 724]
สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับภาค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 621]
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ให้มีการจัดการแข่งขัน “กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงได้จัดทำสูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6 ขึ้น
ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 674]
ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565 (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 939]
ตามที่ สำนักงาน กศน. มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4]