ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ : 08 มีนาคม 2566  [อ่าน : 959]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 916]
สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับภาค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 787]
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ให้มีการจัดการแข่งขัน “กีฬา กศน. อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงได้จัดทำสูจิบัตร กศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE GAMES ครั้งที่ 6 ขึ้น
ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 841]
ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565 (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 1117]
ตามที่ สำนักงาน กศน. มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม 2565  [อ่าน : 1008]
ตามที่ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 1069]
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ : 03 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 1170]
การดำเนินการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประกาศผลพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 1175]
ตามที่สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
แก้ไขเกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2565  [อ่าน : 1414]
เกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  แสดงหน้า [1] [2] 3 [4] [5]