ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม 2565  [อ่าน : 840]
ตามที่ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 895]
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ : 03 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 1001]
การดำเนินการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประกาศผลพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 1006]
ตามที่สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
แก้ไขเกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2565  [อ่าน : 1244]
เกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565  [อ่าน : 1188]
ตามที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับดังต่อไปนี้
ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563
เมื่อวันที่ : 07 กันยายน 2564  [อ่าน : 1567]
ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมประกวดบทความคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 (Thailand Knowledge Portal : TKP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ครู กศน.ตำบลที่ผ่าน การอบรมโครงการดังกล่าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 1471]
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
ตารางการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 1365]
ในระหว่างวันที่ 6 - 29 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 1583]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
  แสดงหน้า [1] [2] 3 [4]