ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2567  [อ่าน : 135]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 745]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 554]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 1098]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบฯ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับประเทศ
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 659]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 622]
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.go.th) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 639]
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร
เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 593]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร สกร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานปี2566
เมื่อวันที่ : 07 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 643]
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 556]
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]