ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดหน้าที่และอำนาจของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ
เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 6]
กำหนดหน้าที่และอำนาจของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
รายชื่อผู้ได้รับคัตเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 61]
รายชื่อผู้ได้รับคัตเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 45]
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียว และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดขายแดนภาคใต้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 26 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 178]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 169]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อวันที่ : 09 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 208]
ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2567  [อ่าน : 618]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2567  [อ่าน : 480]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 1058]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 856]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]