ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อวันที่ : 09 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 76]
ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2567  [อ่าน : 477]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2567  [อ่าน : 340]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 941]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 744]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเมินคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 1342]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบฯ เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับประเทศ
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 871]
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับประเทศ
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 816]
ผลการคัดเลือก และตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.go.th) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 831]
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร
เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 771]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านการวิจัยและเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากร สกร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]