ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 112]
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ : 03 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 199]
การดำเนินการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประกาศผลพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 209]
ตามที่สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
แก้ไขเกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2565  [อ่าน : 338]
เกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565  [อ่าน : 390]
ตามที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับดังต่อไปนี้
ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563
เมื่อวันที่ : 07 กันยายน 2564  [อ่าน : 739]
ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมประกวดบทความคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 (Thailand Knowledge Portal : TKP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ครู กศน.ตำบลที่ผ่าน การอบรมโครงการดังกล่าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 732]
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
ตารางการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 871]
ในระหว่างวันที่ 6 - 29 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 1051]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการวันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2562  [อ่าน : 1658]
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทย ขอเชิญรับชมกิจกรรม นิทรรศการ ประกวดต่างๆ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Live สถานีเรียนรู้ กศน.เชียงราย เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
  แสดงหน้า 1 [2]