ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563
เมื่อวันที่ : 07 กันยายน 2564  [อ่าน : 156]
ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมประกวดบทความคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 (Thailand Knowledge Portal : TKP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ครู กศน.ตำบลที่ผ่าน การอบรมโครงการดังกล่าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 182]
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
ตารางการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 375]
ในระหว่างวันที่ 6 - 29 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 501]
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการวันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2562  [อ่าน : 1176]
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทย ขอเชิญรับชมกิจกรรม นิทรรศการ ประกวดต่างๆ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Live สถานีเรียนรู้ กศน.เชียงราย เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1229]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสนับสนุนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๒ (กอ.รมน.ภาค ๒) จะดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นั้น
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1217]
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอเชิญบุคลากร ครู กศน.และ บุคลากร กศน. เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ : 07 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1556]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะดำเนินการจัดการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ครู กศน.และบุคลากร กศน. ที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน เริ่มฝึกอบรมระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 24 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เมื่อวันที่ : 01 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1488]
การดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงประกาศรายชื่อชุมชนต้นแบบยอดเยี่ยมและดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัด ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1311]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  แสดงหน้า 1 [2]