ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 203]
ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2565 (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปี 2565
เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 308]
ตามที่ สำนักงาน กศน. มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ประจำปีงบประมาณ 2565 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม 2565  [อ่าน : 389]
ตามที่ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 417]
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 (เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ : 03 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 501]
การดำเนินการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประกาศผลพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 565]
ตามที่สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
แก้ไขเกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2565  [อ่าน : 814]
เกียรติบัตรสำหรับผู้ประเมินและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะข้อสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565  [อ่าน : 712]
ตามที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับดังต่อไปนี้
ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563
เมื่อวันที่ : 07 กันยายน 2564  [อ่าน : 1161]
ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมประกวดบทความคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563 (Thailand Knowledge Portal : TKP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ครู กศน.ตำบลที่ผ่าน การอบรมโครงการดังกล่าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 1047]
ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
  แสดงหน้า 1 [2] [3]